SMReda

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej oraz poszczególnych komisji liczy 5 osób.
Szczegółowy zakres zadań i działania Rady Nadzorczej oraz komisji określa: Rozdział 3. § 53 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza:
1. Szczypior Zenon  przewodniczący
2. Pendowska Waleria  z-ca przewodniczącego
3. Lubińska Beata  sekretarz
4. Hilla Alicja członek
5. Wyszecka Patrycja członek

Komisja Rewizyjna:
1. Lubińska Beata przewodnicząca
2. Wyszecka Patrycja
3. Szczypior Zenon

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej:
1. Pendowska Waleria przewodniczący
2. Hilla Alicja
3. Szczypior Zenon