SMReda

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Przeglądy elektryczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „REDA” informuje, że od dnia 11-03-2024 rozpocznie się wykonywanie pięcioletniego przeglądu stanu instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynków:

Św. Wojciecha 9

Prusa 5, 7

Jana Pawła II 3, 6, 9, 11

Szczegółowe terminy wykonywania prac w poszczególnych budynkach zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych.

Wykonawcą przeglądów jest Zakład Elektryczno-Budowlany ELBET z Redy.