Skład Rady Nadzorczej oraz poszczególnych komisji liczy 7 osób.
Szczegółowy zakres zadań i działania Rady Nadzorczej oraz komisji określa: Rozdział 3. § 53 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza:
1. Stasiuk Ewa  przewodniczący
2. Langner Alicja  z-ca przewodniczącego
3. Pendowska Waleria  sekretarz
4. Bronk Barbara  członek
5. Lubińska Beata  członek
6. Szumalska Wanda członek 
7. Kużel Tomasz  członek

Komisja Rewizyjna:
1. Szumalska Wanda  przewodnicząca
2. Stasiuk Ewa
3. Lubińska Beata

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej:
1. Kużel Tomasz  przewodniczący
2. Langner Alicja
3. Bronk Barbara