SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„REDA”

ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda
NIP: 588-000-82-19

e-mail: spoldzielnia@smreda.pl

 

 

 

Biuro Spółdzielni czynne:
poniedziałek
wtorek, środa, czwartek
piątek
7.30 – 17.00
7.30 – 15.30
7.30 – 14.00
Telefony Spółdzielni:
sekr. + fax.
sekr. centrala
gł. księgowa
finanse (czynsze)
księgowa
administracja
administracja (co, ccw, woda)
(58) 678-32-35
(58) 678-38-00
w. 39
w. 33
w. 32
w. 14,34
(58) 778-06-50
Po godzinach pracy:
awarie:  607 235 341