Opłaty czynszu w m-cu czerwcu 2017r, prosimy wnosić po otrzymaniu nowego wymiaru czynszu, uwzględniającego rozliczenie kosztów zużytej wody.

Planowany termin dostarczenia wymiaru czynszu do 23.06.2017r.