W dniu 14.08.2017 (poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne

Awarie, prosimy zgłaszać nr tel. 607235341

Opłaty czynszu w m-cu czerwcu 2017r, prosimy wnosić po otrzymaniu nowego wymiaru czynszu, uwzględniającego rozliczenie kosztów zużytej wody.

Planowany termin dostarczenia wymiaru czynszu do 23.06.2017r.

 

Informujemy, że Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu i zasad odbierania odpadów z nieruchomości, opublikowane zostały na stronie internetowej miasta, www.reda.pl,  w  zakładce –  gospodarka odpadami.