W dniu 27 maja 2016r. biura Spółdzielni będą nieczynne.
Awarie, prosimy zgłaszać pod numerem 607 23 53 41.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „REDA” w Redzie na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że dnia 20.05.2016r. o godz. 18.00 w sali Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Zawadzkiego 12 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Reda” w Redzie ul. Norwida 47. Porządek obrad w rozwinięciu ogłoszenia.

Continue reading

Informujemy, że od dnia 01.01.2016r PWiK z siedzibą w Gdyni ustaliło cenę za dostawę wody i odbiór ścieków na 9,37zł/m³.

Informujemy, że Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu i zasad odbierania odpadów z nieruchomości, opublikowane zostały na stronie internetowej miasta, www.reda.pl,  w  zakładce –  gospodarka odpadami.