UWAGA !

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12 LISTOPADA 2018 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „REDA” W REDZIE

BĘDZIE NIECZYNNA

AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NR  607-235-341

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2117).

W Urzędzie Miasta można zamówić 1 worek Big-Bag na odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów domów i mieszkań prywatnych. Worek dla jednego gospodarstwa domowego przysługuje raz na 2 lata. Zgłoszenia w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, piętro I, pokój nr 120 lub pod numerem tel. (58) 678-80-21.

Informujemy, że Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu i zasad odbierania odpadów z nieruchomości, opublikowane zostały na stronie internetowej miasta, www.reda.pl,  w  zakładce –  gospodarka odpadami.