Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018”

W ślad za informacją Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku informujemy, że w dniach 9 – 11 października 2018 r. będzie prowadzona akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach będą usuwane przez pracowników PSG sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Przypominamy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Reda

W Urzędzie Miasta można zamówić 1 worek Big-Bag na odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów domów i mieszkań prywatnych. Worek dla jednego gospodarstwa domowego przysługuje raz na 2 lata. Zgłoszenia w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, piętro I, pokój nr 120 lub pod numerem tel. (58) 678-80-21.

Informujemy, że Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu i zasad odbierania odpadów z nieruchomości, opublikowane zostały na stronie internetowej miasta, www.reda.pl,  w  zakładce –  gospodarka odpadami.