Spółdzielnia Mieszkaniowa „REDA” informuje, że od dnia 07.03.2023r. rozpocznie się wykonywanie okresowej kontroli stanu instalacji elektrycznych w budynkach:

Mickiewicza 3,4

Norwida 20,22

Brzechwy 1,2,3

Szkolna 6,24C

Św. Wojciecha 28C

Szczegółowe terminy wykonywania prac w poszczególnych budynkach zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych.

Wykonawcą przeglądów jest Zakład Elektryczno-Budowlany ELBET z Redy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Reda” informuje, że od 13 lutego 2023r. rozpocznie się  przegląd instalacji wentylacyjnej.

Przeglądu dokona  Zakład Kominiarski Eugeniusz Bobrucki

Harmonogram: 

Lp Budynek Data Godziny
1 Ceynowy 5 13.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
2 Fenikowskiego 1 14.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
3 Fenikowskiego 3 15.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
4 Mickiewicza 3 03.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
5 Brzechwy 1 20.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
6 Brzechwy 3 21.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
7 Brzechwy 5 22.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
8 Norwida 20 16.02.2022r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
9 Norwida 22 17.02.2022r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
10 Wojciecha 9 06.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
11 Wojciecha 19,  Mickiewicza 4 07.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
12 Wojciecha 26 23.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
13 Wojciecha 28, 28C, Brzechwy 2 24.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
14 Wojciecha 30 27.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
15 Szkolna 6 08.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
16 Szkolna 20 28.02.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
17 Szkolna 22 01.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
18 Szkolna 24, 24C 02.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
19 Prusa 5, 7 09.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
20 Al. Jana Pawła II 3 10.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
21 Al. Jana Pawła II 6 13.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
22 Al. Jana Pawła II 9 14.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00
23 Al. Jana Pawła II 11 15.03.2023r. 9.00-11.00, 17.00-19.00

Prosimy o obecność w mieszkaniach i udostępnienie ich w wyznaczonych terminach.

Spółdzielnia otrzymała informację o ulotkach dotyczących wymiany drzwi do mieszkań. Informujemy, że Spółdzielnia nie ma z tą informacją nic wspólnego. Pracowników Spółdzielni Państwo znają, a wszelkie dokumenty kierowane do Państwa są opatrzone pieczęcią Spółdzielni.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS – CoV – 2, aby ograniczyć ryzyko prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej dane kontaktowe dostępne są na stronie www. smreda.pl w zakładce kontakt.