Spółdzielnia Mieszkaniowa „Reda” informuje, że z dniem 04.10.2023r. nastąpi rozpoczęcie okresu grzewczego 2023/24.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „REDA” informuje, że od dnia 25-09-2023 rozpocznie się wykonywanie rocznego przeglądu szczelności instalacji gazowej w budynkach należących do zasobów spółdzielni.

Szczegółowe terminy wykonywania prac w poszczególnych budynkach zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych.

Powyższy przegląd jest obowiązkowy, w związku z czym prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań we wskazanych terminach

Wykonawcą przeglądów jest Firma  ELBET z Redy.

Spółdzielnia otrzymała informację o ulotkach dotyczących wymiany drzwi do mieszkań. Informujemy, że Spółdzielnia nie ma z tą informacją nic wspólnego. Pracowników Spółdzielni Państwo znają, a wszelkie dokumenty kierowane do Państwa są opatrzone pieczęcią Spółdzielni.