Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „REDA” w Redzie na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że dnia 31.05.2017r. o godz. 18.00 w sali Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Zawadzkiego 12 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Reda” w Redzie ul. Norwida 47. Porządek obrad w rozwinięciu ogłoszenia.

Zawiadomienie

Informujemy, że Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu i zasad odbierania odpadów z nieruchomości, opublikowane zostały na stronie internetowej miasta, www.reda.pl,  w  zakładce –  gospodarka odpadami.