Informujemy, że od dnia 01.01.2016r PWiK z siedzibą w Gdyni ustaliło cenę za dostawę wody i odbiór ścieków na 9,37zł/m³.

Informujemy, że Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu i zasad odbierania odpadów z nieruchomości, opublikowane zostały na stronie internetowej miasta, www.reda.pl,  w  zakładce –  gospodarka odpadami.